March 2017 Amsterdam
2-Day eHealth & Design Thinking Course

01 Banner Health_2_big-01
De 2-daagse eHealth Design Thinking training biedt inspiratie, kennis en praktische handvatten voor het toepassen van Design Thinking in het werkveld van eHealth en zorginnovatie. Leren door te doen staat centraal. Onderdeel van de training is de inbreng van een praktijkcase uit je eigen organisatie. Reflectie op directe toepasbaarheid van het geleerde heeft de voortdurende aandacht tijdens de training. Na afloop van de training heb je goede kennis over de principes en werkmethoden van Design Thinking en kun je het geleerde inbrengen en toepassen in je eigen organisatie.
De training wordt verzorgd door ervaren trainers en experts op het gebied van eHealth en Design Thinking.

—————————————————————————————————————-

ACHTERGROND INFORMATIE
De gezondheidzorg is sterk in beweging. Veel zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren van werken. EHealth maakt daar vaak deel van uit. Hoe kom je tot de inzet van digitale toepassingen voor gezondheid en zorg die gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten, cliënten, artsen, verpleegkundigen en andere eindgebruikers?
Design Thinking biedt instrumenten en methodieken om op gestructureerde en praktische wijze ‘mensgericht’ producten en diensten te ontwikkelen. Customer (Patient) Journey Mapping, Stakeholder Mapping, Value Network Mapping zijn een aantal van de belangrijkste instrumenten. De werkwijze van Design Thinking zorgt voor een samenwerking van alle stakeholders waarbij het perspectief van het eindgebruiker voortdurend centraal wordt gesteld. Design Thinking is afkomstig uit de ontwerpwereld, maar wordt inmiddels toegepast door bedrijven, overheden en zorgorganisaties voor product- en procesinnovatie.

dt-en-ehealthv04
Dag 1
De eerste dag wordt op interactieve wijze Design Thinking geïntroduceerd. Waarom is Design Thinking plotseling zo populair? Hoe kijken we tegen Design Thinking aan? Op welke wijze kun je er praktisch mee aan de slag? Welke projecten kunnen als voorbeeld dienen? Ook bespreken we de eHealth Challenge, waar we gedurende de 2 dagen mee aan de slag gaan. Het onderzoeken van de Patiëntreis staat centraal, naast het toepassen van manieren om creativiteit te bevorderen.

Tussentijd: Eigen praktijkcase
Na de 1e training dag is er gelegenheid om in de vorm van de ingebrachte praktijkcase het geleerde in de eigen werkpraktijk toe te passen en collega’s hierbij te betrekken. Deze opgedane ervaringen worden besproken tijdens de 2e trainingsdag. De onderlinge uitwisseling ervan levert altijd veel inspirerende leermomenten op.

Dag 2
We starten met een uitwisseling van ervaringen over de praktijkcases van de deelnemers. Na afronding hiervan pakken we de eHealth-Challenge weer op en werken we op dag 2 verder aan de ontwikkeling van een digitale dienst die nut en/of gemak biedt in het dagelijks leven van patiënt, cliënt of mantelzorger. Hierbij worden creatieve werkwijzen voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën geïntroduceerd. Tot slot gaan we aan de slag met service scenario’s en wordt de nieuwe eHealth-dienst vanuit het perspectief van de patiënt uitgewerkt (gevisualiseerd) in de vorm van een storyboard. We sluiten de dag af met presentaties en een afrondend gesprek over vervolgstappen.

—————————————————————————————————————-

JE GAAT WERKEN MET VOLGENDE INSTRUMENTEN :
Patiëntreis (Customer Journey Mapping) Een patiëntreis beschrijft en visualiseert de verwachtingen, ervaringen en emoties van mensen met een bepaalde dienst of product. Met de opgedane inzichten vanuit de leefwereld van de eindgebruikers kunnen probleemgebieden in kaart worden gebracht en oplossingen worden gezocht.

Persona’s worden gebruikt als basis voor de patientreis. Naast standaard demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht zeggen persona’s iets over ambities, houding en gedrag van een specifieke groep patiënten in een bepaalde situatie (context).

Stakeholder Mapping geeft inzicht in het ‘eco-systeem’ dat je onderzoekt. Stakeholders zijn mensen, teams of organisaties die direct of indirect met elkaar in contact zijn en een rol spelen in de (waarde uitwisselen). De waarde uitwisseling vormt de basis voor de diensten die stakeholders elkaar leveren.

Value Network Mapping geeft een dieper inzicht in de waarde (bv. informatie, geld, zorg, liefde, aandacht,…) uitwisseling tussen stakeholders. Dit geeft dus ook alweer een verder inzicht in de diensten die onderling geleverd worden.

Service Scenario’s worden gebruikt om een nieuwe dienst te visualiseren vanuit het oogpunt van de patiënt. Het tekenen hierbij is van groot belang om zo concreet mogelijk te kunnen worden.

Alle instrumenten zullen aan het einde van de training worden uitgedeeld en kunnen vrijelijk gebruikt worden.
—————————————————————————————————————-

VOOR WIE IS DE TRAINING BEDOELD?
Deze training is interessant voor medewerkers van zorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor zorginnovatie en de ontwikkeling en implementatie van eHealth. Geschikt voor managers, projectleiders, projectmedewerkers en adviseurs op het gebied van zorginnovatie, bedrijfsvoering, ICT/Informatiemanagement, marketing en communicatie.

—————————————————————————————————————-

DATA EN LOCATIE
Locatie: Herengracht 265,1016 BJ, Amsterdam
Data: 14 Maart 2017 (dag 1) en 28 Maart 2017 (dag 2)

Max. participants: 15

Trainers: Liesbeth Meijnckens en Tim Schuurman

Prijs: Early Bird Prijs € 1.295,= tot 21 Februari 2017, Standaard Prijs € 1.395,=
Prijzen zijn exclusief BTW. Bij de prijs inbegrepen:
– Lunch, snacks en drankjes
– Instrumenten Design Thinking
– Boek: Beter met eHealth in 60 minuten.

Korting beschikbaar voor groepen.

Meer informatie over de training of interesse in maatwerk of in company? Leg contact voor advies en een prijsopgave: info@designthinkersacademy.com

REGISTRATIE
Om te registreren voor deze training kun je de ‘REGISTER’ knop gebruiken rechtsboven op deze pagina.